Verhuur

We verhuren onze lokalen enkel en alleen aan sympathisanten van onze Chiro. 

Het is niet mogelijk om het lokaal met overnachting te huren.